The Grand

28/01/2022

Được ví như thiên đàng hạ giới, The Grand Ho Tram Strip là khu nghĩ dưỡng phức hợp mang đẳng cấp thế giới đầu tiên của Việt Nam.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

alt-img
alt-img