Wyndham Hotels & Resorts

22/12/2023

Wyndham Hotels and Resorts thuộc Wyndham Hotel Group – Tập đoàn khách sạn lớn nhất và đa dạng nhất trên thế với danh mục đầu tư toàn cầu của tập đoàn bao gồm hơn 9.000 khách sạn với hơn 800.000 phòng trên 80 quốc gia và hơn 50 triệu khách hàng trung thành hằng năm.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

alt-img
alt-img